rzetelna firma
GRUPA ROBSON
jak do nas trafić
O FIRMIE
Misją GRUPY ROBSON jest innowacyjny i harmonijny rozwój w obszarze produkcji, usług i handlu. Prowadzenie działalności gospodarczej usystematyzowanej w ramach kilku odrębnych, ale wzajemnie uzupełniających się struktur organizacyjnych. Podstawowym celem Grupy jest ciągłe dostosowywanie oferty do nowych wymagań i oczekiwań rynku. Doskonalenie umiejętności Pracowników w celu zapewniania Klientom najwyższej jakości obsługi. Podstawowym zadaniem Grupy jest świadczenie usług transportowych w połączeniu ze spedycją i sprzedażą materiałów inwestycyjnych, w tym wyrobów gotowych wyprodukowanych we własnych zakładach produkcyjnych i wydobywczych...
PROJEKT
Dotacja
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0162/20-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Transport i spedycja
Świadczymy usługi transportowe krajowe i międzynarodowe. Oferujemy transport towarów luzem, na paletach, na lawetach... Obsługujemy: Huty Stali, Giełdy Towarowe oraz największych Dystrybutorów Towarów w Polsce oraz poza granicami kraju...
Program regionalny
Tytuł projektu: „Zakup maszyn i urządzeń do produkcji bodźcem konkurencyjności i zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstwa.”
Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 WND-RPSW..01.01.00-26-260/10
wydobycie piachu
W stałej ofercie posiadamy: piasek z wody, piasek kopany, piasek podsypkowy, czarnoziem, torf, pospółka. Dodatkowo oferujemy transport materiałów samochodami samowyładowczymi...
sprzedaż pojazdów
Oferowany sprzęt pochodzi z serwisów uznanych marek: MERCEDES-BENZ, MAN, RENAULT, SCANIA. Udzielamy gwarancji na zakupione środki transportowe. Własnym transportem dostarczamy maszyny budowlane i rolnicze pod wskazany przez Klienta adres...
usługi
W ramach działalności usługowej wykonujemy: prace drogowe, prace ziemne i melioracyjne, zaopatrzenie placów budowy w materiały inwestycyjne, prace rozbiórkowe i wyburzeniowe metodą tradycyjną, budowa składowisk odpadów...
wynajem powierzchni
Grupa zarządza również własnymi budynkami przeznaczonymi pod wynajem oraz placami składowymi, których powierzchnia przeznaczona jest zarówno na zaspokojenie własnych potrzeb gospodarczych jak i pod wynajem dla podmiotów zewnętrznych...