rzetelna firma
GRUPA ROBSON
jak do nas trafić
NASZA MISJA

   Misją GRUPY ROBSON jest innowacyjny i harmonijny rozwój w obszarze produkcji, usług i handlu. Prowadzenie działalności gospodarczej usystematyzowanej w ramach kilku odrębnych, ale wzajemnie uzupełniających się struktur organizacyjnych. Podstawowym celem Grupy jest ciągłe dostosowywanie oferty do nowych wymagań i oczekiwań rynku. Doskonalenie umiejętności Pracowników w celu zapewniania Klientom najwyższej jakości obsługi.

   Podstawowym zadaniem Grupy jest świadczenie usług transportowych w połączeniu ze spedycją i sprzedażą materiałów inwestycyjnych, w tym wyrobów gotowych wyprodukowanych we własnych zakładach produkcyjnych i wydobywczych.

Główne założenia i cele strategii ROBSON GROUP to:

 • Tworzenie silnej, ogólnokrajowej marki
 • Budowa trwałych, partnerskich relacji ze wszystkimi Kontrahentami
 • Rozwijanie współpracy z dużymi uznanymi na rynku podmiotami gospodarczymi o rozpoznawalnych markach
 • Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na realizacji zadań z różnych ale spokrewnionych i uzupełniających się sektorów rynku
 • Poszerzanie swoich kompetencji w celu oferowania kompleksowych rozwiązań:
 • specjalistyczny transport międzynarodowy
 • kompleksowa obsługa inwestycji
 • działalność deweloperska
 • Systematyczny rozwój Grupy oparty o zaawansowane unijne systemy jakościowe
 • Stabilizowanie wyników finansowych jako gwarancja długoterminowego rozwoju

W GRUPIE ROBSON obowiązuje model zarządzania segmentowego. W związku z takim systemem zarządzania wyróżnia się:

 • Segment Transportowo-Spedycyjny
 • Segment Wydobywczy
 • Segment Produkcyjny
 • Segment Usługowo-Inwestycyjny
 • Segment Handlowy