rzetelna firma
GRUPA ROBSON
jak do nas trafić
RPOWŚ - 2007 - 2013

Projekt pn:

„Zakup maszyn i urządzeń do produkcji bodźcem konkurencyjności i zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstwa”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa

W ramach realizacji projektu firma P.W. ROBSON ROBERT WRYK zakupiła następujące maszyny/urządzenia:

 • Koparka gąsienicowa
 • Zespół do produkcji mieszanek cementowo-piaskowych i kruszynowych
 • Wibroprasa krocząca
 • Ładowarka kołowa

„Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 WND-RPSW.01.01.00-26-260/10”

W związku z zakupem wyżej wymienionego sprzętu oferujemy usługi:

1. Prace drogowe:

 • Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne
 • Wymiana i zagęszczanie gruntu
 • Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • Układanie dróg technologicznych z płyt betonowych

2. Prace ziemne i melioracyjne

 • Budowa zbiorników wodnych i stawów
 • Budowa kanałów i rowów melioracyjnych
 • Niwelacja gruntów
 • Budowa trawników, boisk, placów
 • Transport mas ziemnych

3. Zaopatrzenie placów budowy w materiały inwestycyjne:

 • Piasek
 • Żwiry
 • Tłuczeń
 • Grysy
 • Ziemia trawnikowa i ogrodowa

4. Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe metodą tradycyjną

5. Budowa składowisk odpadów

6. Wynajem ciężkiego sprzętu budowlanego na godziny.

W RAMACH UZYSKANEGO WSPARCIA FINANSOWEGO BENEFICJENT PRAGNIE POSZERZYĆ ZAKRES DOTYCHCZASOWYCH USŁUG OFERUJĄC KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ ZLECEŃ SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...