rzetelna firma
GRUPA ROBSON
jak do nas trafić
SEGMENT WYNAJMU POWIERZCHNI I LOKALI
  Wynajem budynków i lokali

Działalność gospodarcza GRUPY ROBSON nie ogranicza się tylko do wykonawstwa robót budowlanych. Grupa zarządza również własnymi budynkami przeznaczonymi pod wynajem. W chwili obecnej w obiektach Grupy działalność gospodarczą prowadzą:

 • firma produkcyjna
 • centrum magazynowo-logistyczne
 • warsztaty usługowe
 • sklepy pomieszczenia magazynowo-handlowe
  Place składowe.

W ramach działalności Grupa posiada również place składowe, których powierzchnia przeznaczona jest zarówno na zaspokojenie własnych potrzeb gospodarczych jak i pod wynajem dla podmiotów zewnętrznych.

 •   SKŁAD HANDLOWY nr 1
 • 27-600 Sandomierz
 • ul. Trześniowska 3
 •   SKŁAD HANDLOWY nr 2
 • 27-600 Sandomierz
 • ul. Przemysłowa 6
 •   SKŁAD HANDLOWY nr 3
 • 27-600 Włostów
 • ul. Opatowska
 • (Tereny przyległe dawnej cukrowni.)

    Place Składowe Towarów Handlowych GRUPY ROBSON zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie dróg tranzytowych. Posiadają bardzo dogodne dojazdy. Wykorzystane są m.in. do składowania towarów transportowanych tzw. „szerokim torem” z Ukrainy do Polski. Przeładunek towarów dokonywany jest na stacji kolejowej w Woli Baranowskiej. W miejscowości tej znajduje się tu posterunek LHS wspólny dla polskiej i rosyjskiej szerokości torów oraz Skład Celny.

    Zapewniamy mechaniczny rozładunek towarów i ich transport samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi do miejsca składowania. Na zlecenie Klientów prowadzimy też dystrybucję towarów do wskazanych przez Kontrahentów docelowych punktów rozładunkowych.

    Place Składowe są utwardzone, ogrodzone, oświetlone i całodobowo dozorowane. Posiadają zaplecze biurowe i socjalne. Wyposażone są w wagi najazdowe / udźwig 50t /. Rozładunek towarów jest za pomocą wózków widłowych.

Na Placach Składowych w stałej sprzedaży posiadamy następujące towary handlowe:
 • węgiel
 • kruszywa naturalne
 • grys
 • piasek płukany i zwykły
 • ceramikę budowlaną
 • stal
 • cement